Voleri

Apkaime atrodas Daugavas kreisajā krastā starp Daugavu un Daugavgrīvas šoseju, iepretim Spilves pļavām. Šajā apkaimē teritoriāli iekļaujas arī Krēmeri, Lejas Podrags un Krievu sala. Rajonam raksturīga izstiepta, gareniska terotorijas forma. Līdzīgi citām Rīgas apkaimēm, Voleri veidojušies uz agrākajām muižas zemēm. Voleru vārds parādās Kurzemes hercogistes laikā - tas saistīts ar krogu un pļavu un nosaukts nomnieka Heninga Volera vārdā. Zviedru izdarītajā arklu revīzijā 1638. gadā redzams, ka Voleru muiža bijusi mazapdzīvota. Interesanti, jo tika uzskaitīts viens vīriešu kārtas iedzīvotājs. Kāpēc? Jo sievietes toreiz neskaitīja. Vēlāk muižas teritorija vairakkārt mainījusi īpašniekus, notikušas izmaiņas arī muižas teritorijas robežās, kas būtiski ietekmēja teritorijas tālāko vēsturisko attīstību, vel ilgi atbalsojoties mūsdienu arhitektūras un izbūves principos.

Balstoties uz vesturisko avotu faktiem, secinām, ka 17.-19. gadsimtā Voleros atradās vairākas lauksaimnieku sētas, tomēr apstrādāšanai piemērotas zemes bija maz. Līdz ar to lielākā daļa apkaimes iedzīvotāju iztiku ieguva ar jūru un upi saistītos amatos, kas būtiski ietekmēja rajona nacionalos tautas gan attīstības, gan kultūras un nodarbošanās principus. Līdz ar to, ka rajona galvenais iztikas un peļņas avots bija jūras nodarbes, izriet, ka 19. gadsimtā, plānojot Rīgas ostas attīstību, Krievu sala tika definēta kā perspektīva ogļu termināla celtniecības vieta. Šobrīd uz Krievu salu plānota Rīgas ostas aktivitāšu daļēja pārcelšana no Andrejostas un Eksportostas, lai atbrīvotu pilsētas centru no kravu pārkraušanas, taču šis process ir ļoti pretrunīgs, jo, paredz, piemēram, pilnībā nomainīt salas dabīgo zemsedzi, kas ūdens tuvumā veido lagūnu un ir purvaina un periodiski applūstoša. Pret šo ideju izsakās arī Latvijas dabas pārstāvji jeb aiztāvji, kas kategoriski protestē pret terotorijas dabīgās faunas un dzīvnieku izjaukšanas pastāvošajām nākotnes iespējām, cīnoties pret šiem draudiem. Voleru apkaime galvenokārt attīstās kā rūpniecisks ostas rajons, tā ir mazapdzīvota un bez būtiska kultūrvēsturiska mantojuma, no kādreizējām muižu ēkām saglabājusies tikai viena.

Apkaimes lielākās vērtības ir Krēmeru dabas liegums un Krievu salas vēl neskartā daba ar lielu ķīru kolonijām, kas, ļoti iespejams, nākotnē tiks parveidota, jo teritorijas platības potenciāls piesaista ārzemju investorus.voleri.lv domain is for sale
Any questions? Please contact Artem